Collages Last Walker

Take a look..

Over de Collagebeelden

Deze werken zijn gemaakt door stukjes van foto’s te combineren met digitale beelden en deze in honderden lagen over elkaar heen te zetten. Het resultaat is een uniek drukwerk op dibond; een stevig aluminiumpaneel met museumkwaliteit dat modern en strak oogt.

De collages zijn onderdeel van het verhaal van Last Walker. De betovering lijkt in onze wereld verdwenen te zijn. Toch zoeken we naar illusies die ons aangrijpen. Maar is de magie werkelijk verdwenen? We analyseren alles grondig. Van onze geweldige ervaringen tot de kleinste details. We zien de wereld als een immense machine waarin wij kleine onderdelen zijn of zien we iets over het hoofd en is er meer aan de hand? Kunnen we anders naar het leven kijken en naar onze manier van leven? Mijn werk gaat over het idee dat iets misschien meer is dan het lijkt. Ik probeer nieuwe perspectieven te bieden en neem je daar graag mee naartoe.

Geïnteresseerd in een collagewerk? Dan kunt mij bereiken via ruudterhaag@gmail.com of telefonisch op 06 18091585. Excl. 9% btw
Wil u mijn werk steunen middels een kleine financiële bijdrage, dan kunt u terecht op backme.org/ruudterhaag

About the Collage Art

These special images are created by combining small pieces of photos with digitally designed images and overlapping them in hundreds of layers. The result is a unique print on dibond; a sturdy aluminum panel with museum quality that looks modern and industrial.

All of these works are based on the story of Last Walker. The enchantment seems to have disappeared in our world. Yet we are looking for illusions that affect us. But has the magic really disappeared? We analyze everything thoroughly. From our great experiences to the smallest details. We see the world as an immense machine in which we are small parts or do we overlook something and is there more to it? Can we look at life differently and at our way of living? My work is about provoking the idea that something may be more than it seems. I try to offer new perspectives and I will gladly take you there.

Interested in a collagework? Please contact me by ruudterhaag@gmail.com or give me a call @06 18091585. Excl. 9% btw
Or maybe you want to support my work at: backme.org/ruudterhaag

City Harbour A 100 x 100cm eu 469,- (12x)
Dark City at Cinerama Rotterdam
Dark City 125 x 60cm eu 594,- (8x)
Industrial 90 x 70cm eu 529,- (8x)
Empty City 120 x 60cm eu 559,- (8x)
Old City small 75 x 30cm eu 97,- (8x)
Abandoned Neighbourhood 60 x 120cm eu 584,- (9x)
City Day 200 x 75cm eu 625,- (8x)
Energyplant 135 x 60cm eu 559,- (8x)
City Harbour B 125 x 60cm eu 578,- (12x)
Flats 4 60 x 30cm eu 385,- (12x)